מידע שימושישירותי אתר הבית של עיריית חיפה

gov.il - שירותים נבחרים מאתר המידע הממשלתי

מסמכים והנחיות בתהליך הרישוי

אתר מידע משפטי על דיני הרשויות המוניציפאליות - אתר דין מקומי


שירותי אתר הבית של עיריית חיפה

www.haifa.muni.il

אתר הבית של עיריית חיפה מספק מידע ושירותים רבים לתושבי חיפה. להלן מספר קישורים המהווים כלי עזר רב שימושי

GIS מחלקת
להקיש : מפה אינטראקטיבית ומכאן תקבלו את המפה
יש לאשר את התקנת התוכנה .MAPGUIDE יש אפשרות לאתר מקום (לחיצה על המשקפת): בשלב זה תתבקשו להתקין את תוכנת
איתור מקום לפי רחוב ומספר בית - במפה זו לא יופיעו מספרי גוש וחלקה
איתור מקום לפי גוש וחלקה
יש אפשרות להוסיף או להוריד שכבות, כגון טופוגרפיה, ולעשות זום על אזור ספציפי
קישור למפה

מעקב אחר תהליך רישוי בנייה
יש להקיש את מספר התיק ואז לבחור את הבקשה הרלוונטית
יוצג מידע עדכני לגבי סטטוס התיק, מי מטפל בו וכו
המידע מתעדכן במהירות

חוקי העזר של עיריית חיפה
רשימת חוקי העזר של עיריית חיפה

חברי מועצת עיריית חיפה
חברי מועצת העיר של חיפה, מידע כללי ותמונה של כל אחד מהם

מנהל ההנדסה
.מנהל ההנדסה הינו גוף הנושא, מקדם ומנווט את פעילות הפיתוח והבניה בחיפה. קישור לכל מחלקותיו
gov.il - שירותים נבחרים מאתר המידע הממשלתי

www.gov.il

אתר הבית של משרדי הממשלה, כולל שירותים וקישורים רבים. להלן מספר קישורים המהווים כלי עזר רב שימושי

איתור גוש וחלקה לפי כתובת
איתור גוש וחלקה לפי הכתובת ואיתור כתובת לפי פרטי גוש וחלקה

ארצית GIS מפת
מפה אינטראקטיבית בדומה למפה שבאתר עיריית חיפה
בנוסף ניתן להוסיף שכבות רבות כגון:מפת אנטנות סלולריות,תחנות דלק,תחנות טיפת חלב ועוד ועוד
המידע מתעדכן במהירות

מדריך לקניית דירה
מדריך מקיף על רכישת דירה יד שניה ובניית בית חדש
.החל מבדיקות לפני רכישה, חוזים,אגרות מיסים ועוד

הזמנת נסח טאבו באינטרנט
.שירות בתשלום של צפיה בנסח טאבו והזמנת נסח חתום בפקס ובדואר
מסמכים והנחיות להליך הרישוי

הנחיות למילוי דף הסכמת שכנים

עיריית חיפה ועדת מורדות הכרמל ועדת תכנון קריות

טופס החתמת שכנים
הורדת טופס החתמת שכנים למילוי - עיריית חיפה

הנחיות לבניית ממ"ד בחיפה

אתר עיריית חיפה
הורדת כל הטפסים בהליך הרישוי
אתר מידע משפטי על דיני הרשויות המוניציפאליות - אתר דין מקומי

www.dinmekomi.il

אתר של עוה"ד והמהנדס אסף אבידן הסוקר את כל התחום החקיקתי הקשור לרשויות המקומיות בישראל

מושגי יסוד הקשורים לרשויות מקומיות
מיועד לציבור הרחב ובעיקר לח ברי מועצות ברשויות

חקיקה ברשויות מקומיות
חוקים בכל התחומים שהרשויות עוסקות כולל חוק התכנון והבניה ותקנות התכנון והבניה

WEB SITE DEVELOPED BY ilan reiner-aloni @ HAZANI ARCHITECTS & DESIGNERS.
© ALL RIGHTS RESERVED