מידע שימושי


להלן אתרים נבחרים אשר משמשים כעזר רב לכל הנוגעים בתחום האדריכלות והבניה. הנכם מוזמנים בזאת להציע לנו אתרים שימושיים נוספים להרחבת השירות לגולשים אחריםפורטלים - שער כניסה לאינטרנט

גופים ממשלתיים

גופים ומוסדות

מנועי חיפוש

מאמרים וכתבותפורטלים

נענע - פורטל כללי ואתר תוכן מי מו מה - פורטל לספקים בתחום הבנייה וואלא! - פורטל כללי ואתר תוכן ארכיג'וב - פורטל לאדריכלות ועיצוב
גלובס הארץ מעריב ידיעות
המלצה - אתר ההמלצות של המדינה
גופים ממשלתיים

משרד המשפטים משרד הבינוי והשיכון משרד הפנים שער הממשלה
מנהל מקרקעי ישראל רשם הקבלנים רשם החברות רשם העמותות‎
גופים ומוסדות

התאחדות הקבלנים והבונים בישראל מכון התקנים הישראלי מרכז הבניה הישראלי ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים בישראל
מנהל מקרקעי ישראל המועצה לשימור מבנים ואתרי התיישבות עמותת האדריכלים המאוחדים בישראל האגודה לתרבות הדיור‎
לשכת המהנדסים והאדריכלים בישראל העמותה לקידום הנגישות בישראל המוסד לבטיחות ולגיהות
מנועי חיפוש

נענע - אתר חיפוש ישראלי google גוגל ישראל - חיפוש בעברית במנוע המפורסם נט-טקס - מנוע חיפוש ישראלי מצויין
מאמרים וכתבות לציבור הרחב בתחום הבניה

שמאי מקרקעין - דורון ברינקר look4home בן עזרא מתכננים ויועצים מאגר שיתופי וחפשי לאדריכלים - saf
פרטים - פורטל לאדריכלות עיצוב ופרטי בניןWEB SITE DEVELOPED BY ilan reiner-aloni @ HAZANI ARCHITECTS & DESIGNERS.
© ALL RIGHTS RESERVED